Donaties


KUNNEN WIJ WEER OP UW STEUN REKENEN?

Hoe belangrijk het gele kerkje voor Noordwijk is, hoeven we u niet te vertellen. De afgelopen jaren heeft u geholpen ons kerkje in stand te houden en konden we met het opgebrachte bedrag van zo’n € 1600,00 aan onze betalingsverplichtingen voldoen.

Op dit moment worden er verwoede pogingen gedaan om de klok weer aan de gang te krijgen. De bomen bij de ingang van ons kerkje zijn gesneuveld. Ziekte, geen genezing mogelijk. Ook werden er tot drie keer toe stukken regenpijp en een stuk bliksemafleider door het dievengilde ontvreemd. Ondanks aangifte bij de politie liggen de daders niet op ons kerkhof.

Er werden o.a. drie tentoonstellingen gehouden en ook voor Open Monumentendag bestond de benodigde belangstelling. In totaal bezochten 930 geïnteresseerden onze kerk.

Een geheel vernieuwde website is de ether in geschoten met de bedoeling u op de hoogte te houden van het wel en wee van ons mooie kerkje. www.kerknoordwijk.nl

Een van de leden van de Plaatselijke Commissie komt in december weer bij u aan de deur voor uw jaarlijkse donatie. Het kerkje is uw bijdrage meer dan waard!

Overmaken? Plaatselijke Commissie Noordwijk NL33RABO 0153301171 ovv Donatie.

Wij rekenen weer op uw medewerking.

Alvast vriendelijk bedankt


Over het kerkje . . .

Ergens begin 1300 is naar alle waarschijnlijkheid de kerk van Noordwijk gebouwd. Noordwijk gelegen ten noorden van Marum is een dorp met circa 460 inwoners.


Westerweg 2

9824 PH NOORDWIJK

+31 (0)594-549587


Bel voor bezichtiging of reservering!